TESLA PRODUCTION D.O.O. BEOGRAD-RAKOVICA
Adresa : Sedamnaestog Oktobra  27/23    11000 Beograd

Matični  broj: 21268585

PIB:              109926112

Tekući računi :    160-0053800025520-71  Devizni
                             160-0000000465893-70  Dinarski

 

Telefon:

Redakcija                011/263-08-68

Generalni Direktor   063/236-246

E-mail                      redakcija@tesla-tv.com

E-mail  studio           info@tesla-tv.com

 

Vaše donacije možete uplatiti na sledeće tekuće račune:

Banka Intesa 160-0053800025520-71  Devizni

                      160-0000000465893-70  Dinarski

Svi donatori će biti upisani u listu donatora na našem sajtu.