06:00-06:30 Muzika
06:30-07:30 Crtani blok
07:30–07:45 M-medija mreža
07:45-08:00 Kratak Crtani blok
08:00-08:30 Beogradski Magazin
08:30-09:00 Zelena Patrola (Repriza)
09:30-11:00 Naučno obrazovni program (Predavanja)
11:00-11:30 Crtani Film
11:30-12:00 M-medija mreža
12:00-12:30 Beogradski Magazin
12:30-13:00 Kratak Crtani blok
13:00-14:00 Fenomeni(Repriza)
14:00-14:30 Domaći Spotovi(Muzika)
14:30-16:00 Dugometrazni Crtani filmovi
16:00-17:30 Beogradski Magazin
17:30-18:00 Zelena Patrola (Premijera)
18:00-18:30 Aesthetic(Repriza)
18:30-19:00 Motorteka
19:00-20:00 Crtani Filmovi
20:00-20:30 Happy Life (Premijera)
20:30-22:00 Naučno obrazovni program (Predavanja)
22:00-22:40 Sa Avom o…(repriza)
22:40-23:00 M-medija mreža

23:00-23:30 Beogradski Magazin
23:30-06:00 Zabavni Program (NOĆNI PROGRAM)