06:00-06:30 Muzika
06:30-07:30 Crtani blok
07:30–07:45 M-medija mreža
07:45-08:00 Kratak Crtani blok
08:00-08:30 Beogradski Magazin
08:30-09:00 Zelena Patrola (Repriza)
09:30-11:00 Naučno obrazovni program (Predavanja)
11:00-11:30 Crtani Film
11:30-12:00 M-medija mreža
12:00-12:30 Beogradski Magazin
12:30-13:00 Kratak Crtani blok
13:00-14:00 Fenomeni(Repriza)
14:00-14:30 Domaći Spotovi(Muzika)
14:30-16:00 Dugometrazži Crtani filmovi
16:00-17:30 Beogradski Magazin
17:30-18:00 Zelena Patrola(Premijera)
18:00-18:30 Aesthetic(Premijera)
18:30-19:00 Motorteka
19:00-20:00 Crtani Filmovi
20:00-20:30 Fenomeni
20:30-22:00 Naučno obrazovni program (Predavanja)
22:00-22:30 Strana Muzika
22:30-23:00 M-medija mreža

23:00-23:30 Beogradski Magazin
23:30-00:00 Pod sjajom zvezda (Repriza)

00:00-06:00 Zabavni Program (NOĆNI PROGRAM)