Kontakt

KONTAKT

Beograd, 2019.godine

Srbija Tel: (+381) 63 236 246

(+381) 11 630 2 196

Dinarski tekući račun:

160-465893-70

Devizni tekući račun:

005120-00-538-0002552.0

Banca Intesa

Tesla Production d.o.o. Beograd

TeslaProduction D.O.O